Bij het raadsbezoek van 11 september 2019 is Veemarkt2020 officieel omgedoopt tot een burgerinitiatief.


 

Het doel van veemarkt2020 is om de wijk Veemarkt te upgraden naar een wijk van de toekomst met maximaal woongeluk. Bewoners hebben de ambitie om samen met de gemeente de meest groene, duurzame, sociale, veilige, slimme, circulaire en energie- en CO2-neutrale wijk van Nederland te maken.

Veemarkt2020 streeft naar een leuke, snelle en goedkope (energie)transitie met een unieke energie- en CO2-neutrale transitie die zichzelf terugverdient. Veemarkt wordt een inspirerend voorbeeld.

De laatste stand van zaken kan je lezen in de meest recente Update. In aanloop naar het visiedocument is een ondernemingsplan geschreven dat het initiatief financieel onderbouwd en in de context van maatschappelijke ontwikkelingen plaatst. Lees de laatste versie van het plan - concept versie 5.

Op 5 september 2018 was de kick-off bij de wethouder met de Veemarkt2020 pitch. Vervolgens was de buurt aan zet. En wat blijkt? De buurt wil wel! Per  13 maart 2019:

  • 1061 handtekeningen (inclusief kinderen) werden met de laatste enquête van februari 2019 opgehaald.
  • 365 bewoners vulden deze in; een respons van 57%!
  • 274 bewoners gaan als feedbackgroep meestemmen over de toekomstige Veemarkt2020 ontwikkelingen in de wijk
  • 52 bewoners zijn actief in de werkgroepen.
  • 7 projecten worden het komend half jaar gestart.

Veemarktbewoners die de eerdere enquête invulden willen graag een groenere wijk met schone lucht, met fraaiere straatverlichting en meubilair, met ontmoetingsmogelijkheden voor jong en oud en met zo min mogelijk verkeers- en parkeeroverlast. Daarnaast wil de helft van zich daarnaast regelmatig actief inzetten voor de buurt.

De methode van Veemarkt2020 werkt in fases. De eerste fase is geconcentreerd op idee- en groepsvorming en duurt tot juni 2019. De volgende fase een overbruggingsfase geweest om tot formalisering van de groepen en contacten met gemeente. Een buurtcooperatie wordt opgericht en volgt de input van enquete en de werkgroepen - kijk onder de gekleurde bollen wat de werkgroepen graag zouden willen realiseren in de wijk.

Deelname aan Veemarkt2020 is vrijwillig en iedereen kan mee doen: kinderen, volwassen, senioren. Iedereen kan zijn verhaal vertellen: over je grootste droom voor de wijk, over de gaafste speeltuin en de mooiste ontmoetingsplek. Misschien komen die dromen wel uit. Maar tijdens het realiseren van die dromen leren buren elkaar ook beter kennen, inspireren elkaar en ervaren de kracht van samen delen en werken aan een gezamenlijke missie. En dat is misschien nog wel waardevoller.

Het doel van Veemarkt2020 sluit aan bij de gemeentelijke ambities om van Utrecht een stad met een duurzame energievoorziening en economie te maken en met buurten waar burgers zelf het initiatief nemen om hun leefomgeving te verbeteren. Via de updates op de nieuwspagina kunt u alle ontwikkelingen volgen.

Wilt u actief aansluiten, heeft u vragen of opmerkingen: stuur een berichtje naar info@veemarkt2020.com

Veemarkt2020 is een professioneel open source project. De missie van Veemarkt2020 is om van Veemarkt in Utrecht een wijk van de toekomst met maximaal woongeluk te maken. Veemarkt2020 vormt daarbij de brug tussen overheid en buurtbewoners; tussen ambitieus overheidsbeleid en de dagelijkse leefomgeving.